Featured

Изберете болница по специалност или по административна област

contentmap_module

Оценката на редактора е направена от Администратора на сайта на базата на 10 обективни и проверими критерии. Източник на информацията е Интернет страницата на всяка болница. За всеки критерий се присъжда по 1/2 звезда.

Минималната оценка е 0, максималната 5. Ако считате, че оценката на редкатора е погрешна, то моля Докладвайте за проблем. Ако сте променили представянето на болницата, то моля подайте сигнал до администратора, по електронната поща или по телефон, за да коригираме Оценката на редактора.

Ако сте забелязали коментари, които не отговарят на общите усовия за коментари и оценка, моля Докладвайте за проблем от бутона долу в дясно.

За нас

logo emailТози сайт се поддържа от Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“. Сдружението е независима, неправителствена организация, регистрирана в Софийски градски съд на 08.10.2007г. по ФД № 14322/07. ЦЗПЗ е вписан в Регистъра на министерството на правосъдието, като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.
Изградихме център за обща и специализирана информация и консултации по въпросите на здравеопазването и осигуряването. Предоставяме правни консултации и защита на колективните и индивидуалните права по административен и съдебен ред. Оказваме въздействие и контрол, чрез правни средства и способи, върху дейността на здравната администрация. Изготвяме анализи на нормативната уредба и предложения за промени. Още за нас можете да научите на сайта ни – www.czpz.org

Докладвай за проблем

Докладвай за проблем